Tuesday, June 30, 2009

MINGGU 26

ISNIN- 22 JUN 2009

Tingkatan

3N (Masa: 12.50-2.00)

Matapelajaran

Pendidikan Moral

Tajuk

Maruah Keluarga, Impian Bersama

Tajuk Khas

Praktikkan Bersama-Sama/ Iktibar Bersama/ Refleksi

Objektif

1. Mengenal pasti kepentingan mengamalkan perlakuan yang baik.

2. Mengetahui tanggungjawab memelihara maruah keluarga.

3. Menjaga nama baik dan maruah diri serta keluarga.

Prosedur

1. Perbincangan dan soal jawab.

2. Simulasi

3. Refleksi

4. Menyalin nota guru dan membuat latihan.

ABM

Buku Teks, halaman 91-93

Penerapan Nilai

1. Tanggungjawab seorang anak terhadap keluarga.

2. Kepentingan menjaga maruah memelihara maruah diri dan keluarga.

3. Mengetahui dan mengamalkan cara menjaga maruah diri dan keluarga.

Penilaian

Pelajar dapat menyatakan pendapat dan usaha kepentingan menjaga nama baik,maruah diri dan keluarga.

Refleksi

Pelajar dapat memahami tanggungjawab seorang anak terhadap keluarga dan cara untuk memelihara maruah keluarga.


 

Tingkatan

1I (2.00-3.10)

Matapelajaran

Bahasa Malaysia

Unit/ Tema

Karangan Fakta/ Pendapat

Topik

Usaha-usaha yang dapat dilakukan bagi memupuk minat membaca dalam kalangan remaja

Fokus Utama

9.0 Menyampaikan maklumat untuk tujuan tertentu

Fokus Sampingan

7.1Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan, idea utama, isi penting dan isi relevan tentang bahan yang didengar, dibaca dan ditonton.

7.5Memahami dan meneliti maksud tersurat dan tersirat daripada sesuatu bahan.

Objektif Pembelajaran

1.Menghasilkan karangan pendapat yang panjangnya melebihi 180 patah perkataan.

2. Mengenal pasti dan menyatakan idea-idea yang berkaitan dengan tajuk yang diberi melalui perbincangan dan menghuraikannya.

Aktiviti P&P

1. Guru menerangkan format menulis karangan fakta/pendapat.

2. Perbincangan ( dengan bimbingan guru).

3. Guru memberikan isi-isi penting dan meminta pelajar memberikan pendapat secara lisan.

3. Pelajar mencatat hasil perbincangan.

4. Pelajar menyiapkan latihan yang diberikan oleh guru.

Sistem Bahasa

Kata Hubung, Kata Tanya, Kata Sendi Nama

Penerapan Nilai

Toleransi, Kerjasama

Pendekatan Ilmu

Pendidikan Moral

BBM/ SPP

Buku Rujukan Esensi Bahasa Malaysia Tingkatan 1

Refleksi

Pelajar dengan bimbingan guru dapat memahami cara menulis karangan berbentuk pendapat melebihi 180 patah perkataan usaha-usaha memupuk minat membaca dengan format yang betul dan cuba membuat latihan yang diberi.


 

Tingkatan

3D (Masa: 5.10-6.20)

Matapelajaran

Pendidikan Moral

 

Perhimpunan Sekolah


 

SELASA – 23 JUN 2009

Tingkatan

3L (Masa : 12.50-2.00)

3J (Masa : 3.25-4.00)

3I/J(Masa : 4.00-4.35)

Matapelajaran

Pendidikan Moral

Tajuk

Maruah Keluarga, Impian Bersama

Tajuk Khas

Praktikkan Bersama-Sama/ Iktibar Bersama/ Refleksi

Objektif

1. Mengenal pasti kepentingan mengamalkan perlakuan yang baik.

2. Mengetahui tanggungjawab memelihara maruah keluarga.

3. Menjaga nama baik dan maruah diri serta keluarga.

Prosedur

1. Perbincangan dan soal jawab.

2. Simulasi

3. Refleksi

4. Menyalin nota guru dan membuat latihan.

ABM

Buku Teks, halaman 91-93

Penerapan Nilai

1. Tanggungjawab seorang anak terhadap keluarga.

2. Kepentingan menjaga maruah memelihara maruah diri dan keluarga.

3. Mengetahui dan mengamalkan cara menjaga maruah diri dan keluarga.

Penilaian

Pelajar dapat menyatakan pendapat dan usaha kepentingan menjaga nama baik,maruah diri dan keluarga.

Refleksi

Pelajar dapat memahami tanggungjawab seorang anak terhadap keluarga dan cara untuk memelihara maruah keluarga.


 

Tingkatan

1G (Masa: 4.35-5.45)

Matapelajaran

Bahasa Malaysia

Unit/ Tema

Karangan Fakta/ Pendapat

Topik

Usaha-usaha yang dapat dilakukan bagi memupuk minat membaca dalam kalangan remaja

Fokus Utama

9.0 Menyampaikan maklumat untuk tujuan tertentu

Fokus Sampingan

7.1Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan, idea utama, isi penting dan isi relevan tentang bahan yang didengar, dibaca dan ditonton.

7.5Memahami dan meneliti maksud tersurat dan tersirat daripada sesuatu bahan.

Objektif Pembelajaran

1.Menghasilkan karangan pendapat yang panjangnya melebihi 180 patah perkataan.

2.Mengenal pasti dan menyatakan idea-idea yang berkaitan dengan tajuk yang diberi melalui perbincangan dan menghuraikannya.

Aktiviti P&P

1.Guru menerangkan format menulis karangan fakta/pendapat.

2.Perbincangan ( dengan bimbingan guru).

3.Guru memberikan isi-isi penting dan meminta pelajar memberikan pendapat secara lisan.

4.Pelajar mencatat hasil perbincangan.

5.Pelajar menyiapkan latihan yang diberikan oleh guru.

Sistem Bahasa

Kata Hubung, Kata Tanya, Kata Sendi Nama

Penerapan Nilai

Toleransi, Kerjasama

Pendekatan Ilmu

Pendidikan Moral

BBM/ SPP

Buku Rujukan Esensi Bahasa Malaysia Tingkatan 1

Refleksi

Pelajar dengan bimbingan guru dapat memahami cara menulis karangan berbentuk pendapat melebihi 180 patah perkataan usaha-usaha memupuk minat membaca dengan format yang betul dan cuba membuat latihan yang diberi.


 

RABU – 24 JUN 2009

Tingkatan

1G (Masa: 12.50 – 2.00)

1I (Masa: 4.00 – 5.10)

Matapelajaran

Bahasa Malaysia

Unit/ Tema

Tatabahasa

Topik

Kata Arah

Fokus Utama

4.1 A1 (i) Mengesan dan mengemukakan penggunaan kata, ungkapan dan ayat untuk mengenal pasti kecondongan pendapat.

Fokus Sampingan

2.4 Mengemukakan cadangan yang membina untuk mencapai tujuan perbincangan

12.6 A3(iv) Membetulkan kesalahan pemilihan kata dan binaan ayat dalam teks.

Objektif Pembelajaran

1. Menerangkan makna kata arah serta memberikan beberapa contoh untuk rujukan pelajar.

2. Membina ayat dan mengenalpasti penggunaan Kata Arah dalam berdasarkan situasi harian.

Aktiviti P&P

1. Memberikan pendapat/ menyalin nota yang diberikan oleh

guru.

2. Pelajar memberikan contoh ayat secara lisan bagi menunjukkan kata arah yang betul mengikut situasi yang ada.

3. Pelajar membuat latihan.

Sistem Bahasa

Kata Hubung/ Kata Tanya

Penerapan Nilai

Kasih sayang, Bertanggungjawab

Pendekatan Ilmu

Pendidikan Moral

BBM/ SPP

Buku Perspektif Cemerlang Sistem Tingkatan 1, halaman 31

Refleksi

Pelajar dengan bimbingan guru dapat menyatakan penggunaan kata arah yang tepat bagi menunjukkan hala bagi sesuatu perkara.


 

Tingkatan

3D ( Masa : 5.45-6.20)

Matapelajaran

Pendidikan Moral

Tajuk

Pemeliharaan Alam Sekitar,Tanggungjawab Bersama

Tajuk Khas

Tahukah Anda/ Latih Diri

Objektif

1. Mengetahui cara menjaga alam sekitar .

2. Menyedari kepentingan penglibatan manusia dalam pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar.

3. Memberikan sumbangan dalam aktiviti menjaga alam sekitar.

Prosedur

1. Perbincangan dan soal jawab.

2. Simulasi

3. Refleksi

4. Membuat latihan.

ABM

Buku Teks, halaman 98-100

Penerapan Nilai

1.Memahami teknik pertanian organic yang mesra alam.

2.Menyedari usaha memelihara alam sekitar adalah tanggungjawab bersama.

3.Mengamalkan cara hidup yang yang mesra alam seperti membuat kraftangan daripada barangan terpakai, menanam semula pokok.

Penilaian

Pelajar dapat menyatakan pendapat dan usaha kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar kepada manusia.

Refleksi

Pelajar dapat menyatakan pendapat dan usaha untuk mengamalkan amalan mesra alam dalam kehidupan seharian mereka dan kepentingannya keapad alam sekitar.


 

KHAMIS – 25 JUN 2009

Tingkatan

1I (Masa: 12.50 – 2.00)

Matapelajaran

Bahasa Malaysia

Unit/ Tema

Sajak

Topik

Puisi Buat Mama

Fokus Utama

10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema, bahasa, dan unsur bunyi dalam puisi

Fokus Sampingan

10.0 Memahami dan memberikan respon peribadi tentang karya sastera.

10.3 Menyatakan bentuk dan nada puisi.

Objektif Pembelajaran

1. Menyatakan maksud setiap rangkap sajak.

2. Menjelaskan aspek nilai dan pengajaran dalam sajak.

3. Menjawab soalan berkenaan sajak.

Aktiviti P&P

1. Melafazkan sajak dengan rima yang betul.

2. Pelajar cuba menyatakan maksud setiap rangkap sajak dengan bantuan guru.

3. Menjawab soalan pemahaman dengan tepat dan gramatis

Sistem Bahasa

Kata hubung

Penerapan Nilai

Kasih sayang, menghargai pengorbanan seorang ibu.

Pendekatan Ilmu

Pendidikan Moral

BBM/ SPP

Antologi Sehijau Warna Daun, Buku Rujukan Esensi Bahasa Malaysia Tingkatan 1

Refleksi

Pelajar dengan bimbingan guru dapat memahami maksud setiap rangkap dan dan ciri-ciri sajak seperti rima akhir secara individu.


 

Tingkatan


3I/J (Masa: 4.00 – 5.10)

Matapelajaran

Pendidikan Moral

Tajuk

Pemeliharaan Alam Sekitar Tanggungjawab Bersama

Tajuk Khas

Fikir dan Jawab

Objektif

1. Mengetahui cara menjaga alam sekitar.

2. Menyedari kepentingan penglibatan manusia dalam pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar.

3. Memberikan sumbangan dalam aktiviti menjaga alam sekitar.

Prosedur

1. Perbincangan dan soal jawab.

2. Simulasi

3. Refleksi

4. Menyalin nota guru dan membuat latihan.

ABM

Buku Teks, halaman 95-97

Penerapan Nilai

1. Mengenal pasti aktiviti yang boleh dijalankan untuk pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar.

2. Menyedari kepentingan program kitar semula dan guna semula barangan terpakai.

Penilaian

Pelajar dapat mengenalpasti barangan yang boleh dikitar semula dan aktiviti yang boleh disertai untuk menjaga alam sekitar.

Refleksi

Pelajar memahami kepentingan untuk memulihara dan memelihara alam sekitar adalah satu tanggungjawab bersama, dan perlu dilakukan secara berterusan demi kebaikan bersama.


 

JUMAAT – 26 JUN 2009

Tingkatan

3L ( Masa: 3.10-3.45 )

Matapelajaran

Pendidikan Moral

Tajuk

Pemeliharaan Alam Sekitar Tanggungjawab Bersama

Tajuk Khas

Fikir dan Jawab

Objektif

1. Mengetahui cara menjaga alam sekitar.

2. Menyedari kepentingan penglibatan manusia dalam pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar.

3. Memberikan sumbangan dalam aktiviti menjaga alam sekitar.

Prosedur

1. Perbincangan dan soal jawab.

2. Simulasi

3. Refleksi

4. Menyalin nota guru dan membuat latihan.

ABM

Buku Teks, halaman 95-97

Penerapan Nilai

1. Mengenal pasti aktiviti yang boleh dijalankan untuk pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar.

2. Menyedari kepentingan program kitar semula dan guna semula barangan terpakai.

Penilaian

Pelajar dapat mengenalpasti barangan yang boleh dikitar semula dan aktiviti yang boleh disertai untuk menjaga alam sekitar.

Refleksi

Pelajar memahami kepentingan untuk memulihara dan memelihara alam sekitar adalah satu tanggungjawab bersama, dan perlu dilakukan secara berterusan demi kebaikan bersama.


 

Tingkatan

3N (Masa:4.35-5.10)

Matapelajaran

Pendidikan Moral

 

Pembersihan kelas & menghantar kerusi ke dewan makan.

#Pelajar-pelajar balik pukul 5.00 petang.


 


 


 


 

1 comment: